فـــنـــوج چه خبر؟

نقـــــد و تحلـــیــل مسایل گوناگون در شهرستان فنوج_فنــــــــــوج از زاویه ای دیگر

فـــنـــوج چه خبر؟

نقـــــد و تحلـــیــل مسایل گوناگون در شهرستان فنوج_فنــــــــــوج از زاویه ای دیگر

فـــنـــوج چه خبر؟
خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم بدان آغوش من باز است شروع کن یک قدم باتو تمام گامهای مانده اش با من
******
قوام ریسی هستم تکنسین سامانه هوشمند سوخت
******
نویسنده نیستم و هرگز نویسنده نخواهم شد.خبرنگار هم نیستم و هرگز خبرنگار نخواهم شد.من هم مثل مردم فنوج شهروندی ساده وبی ادعا هستم اما بی تفاوت نیستم و براساس اصول 23-24و26 قانون اساسی میتوانم بنویسم
بایدحرفهایمان را بزنیم - لازم بشه داد هم میزنیم هرچند برای خیلی ها تلخ باشد ٬
همشهری گلم بخوبی می دانم از آنچه مینویسیم بعضی ها ناراحت میشوند٬ به آنها حق میدهم بر آشفته بشوند ٬ از اینکه من دارم در مورد شهرمان اینگونه می نویسم ٬ ولی دوست عزیز تحمل کن تا باگفتن بدی ها درد ها را بشناسیم ٬ نسل آینده ما نیاز به اصلاح دارد
نویسندگان
آخرین نظرات

 آقای دکتر ایرج ضاربان وفرماندار فهمیم شهرم آقای هاشم زهی سلامyesآقای دکتر ضاربان از شهرستان فنوج مزاحم اوقات شریف میشم ببخشید که نامه رو با عناوینی چون دلسوز

محبوب وپرتلاش..شروع نکردم چون چیزی از شمامیخوام شخصی نیست وافراد ویا

کارکنان زیر دست برای مقاصد شخصی بشما چنین القابی میگوند در ثانی رهبر فرمودن بمن

خدمتگذار بگویید من وشما که جای خود داریم هرچه سعی کردم از طریق سایت دانشگاه

مطلبمو بگوش برسانم نشد چون هم قضیه شخصی می بود وهم مشکلات اسفبار شهر

پنهان. روزی که اومدی به شهرمان بی صدا وبی خبر اومدین ورفتین وقتی نشد ویا قابل

ندونستین در شهرما بچرخین واز احوال بهداشت وبیمارستان وداروخانه احوالی بگیرین

حتما چون فک کردین لطفی کردین ویک بومی رو بعنوان نماینده خویش گماردین پس دیگه ما وشهر رو با انبوهی از معضلات بگذارین وبرین 

در گوگل نام شمارو که سرچ کردم دیدم که خداروشکر اهل رسانه وفعال در دنیای

مجازی هستین واین جای خوشحالی داشت برام تا شاید بواسطه فعال بودنتان این درد

نامه رو بخونین پزشک نامی که به واسطه خدمت وجانفشانی ومحرم اسرار بودنش

چه در شهر من وچه جاهای دیگر قابل احترام است ولی متاسفانه پزشک نمایانی

هستن که با زیر پا گذاشتن تمام اهرمهای انسانی رفتارهایی بس وقیحانه از خود بروز

میدهند نمونه اش پزشک نمایی در شهرمان آقای گودرزی ببخشید که

همکارتان را با چنین القابی صدا کردم چون این پزشک نما امروز با کلماتی مادر حقیر

ودیگر مادران وپدران شهرم رو پذیرایی کردن. باری مادری با دردی شدید در ناحیه پهلو که 

بواسطه شک به آپاندیس مورد اهمیت است به این پزشک نما پناه میبرن که ایشان

بعد از اینکه میبینن مریض از درد بخود میپیچد وقیحانه ودر کمال ناباوری کلماتی که

شایسته یک پزشک نیست از این مریض استقبال میکنن (همراه مریض:آقای دکتر لطفا سریع بحال مریض برسین)

(گودرزی یا بهتره بگم پزشک نما خطاب به مریض:چیه پاشو ادا در نیار مگه تیر خوردی من بازار کار دارم بهیار فلان آمپول رو بزن من کار دارم ورفتم!!!)

بله آقای ضاربان تحویل بگیرین تکریم بیمار وشان پزشک رو 

بله گودرزی که لفظ آقا شاید برای شما زیاد باشد تصور بفرما امروز مادر شما بیمار بود

ومن پزشک بودم واین رفتار والفاظ  رو بر زبان جاری میکردم شما چه حالی میشدین؟

موضوع را سریع به نماینده شما خانم اربابی ارجاع دادم ولی متاسفانه ایشان مهلت

سخن بمن رو ندادن وسعی در پاک کردن صورت مسله نمودن که حتما بیمار اورزانسی

بوده!!ویا در ساعت غیر اداری تشریف برده!!

لاکن تمام مردم شهر شاهد بینظمی در بیمارستان این شهر هستند بیمارستان

دوتخته خوابی که نه بهیار ونه کمک بهیار حتی پرستار درآن تعریف بخصوصی ندارد

هرکسی کار آن دیگری را انجام میدهد پزشکی که با واسطه چند نفر از خانه اش که

یک قدم بیشتر فاصله ندارد بر بالین مریض حاضر میشود وگاها بهیاران عزیز که واقعا

جای پزشک را پر کردن وباید به واسطه اخلاق ورفتار خوبشان پزشک باید پیش این

عزیزان درس اخلاق پس دهد.

بیمارستانی که نامش دولتی ولی هزینه هایش خصوصیست کوچکترین دارویی درش

یافت نمیشه وباید بیمار تشریف ببرد داروخانه برای تامین دارو که باید متاسفانه به

عرض برسانم که داروخانه نیز بدتر از بیمارستان تنها داروخانه شهر که نه آنچنان

دارویی در آن یافت میشود ونه بیشتر از 8ساعت در روز باز است هزینه دارو هم از آنچه

که روی دارو درج شده گرانتر بفروش میرسد 

آقای ضاربان کاش احوالی جویا میشدین از برخی مغازهای شهر واجناس خوراکی تاریخ گذشته شهرمان

کاش چرخی میزدین به چند محله که آبهای رها شده مردم چند محله رو دچار انواع بیماری هایی که شما برآن واقفین در خطر قرار داده

آقای ضاربان اکنون بی نظمی در شبکه بهداشت   به سر حد امکان رسیده است. نیروهای کم تجربه ای که

در چند سال اخیر  بکار گرفته شده اند ، مسئول و تصمیم گیرنده شده اند! جایی که بصورت مستقیم با سلامتی و جان مردم سروکار دارد و باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد

ما مردم شهرستان فنوج از جناب آقای دکترضاربان که خود یکی از فرزندان شایسته و دلسوز این استان است، جواب می خواهیم و مصرانه خواستاریم که چاره ای برای این اوضاع بیندیشند و جوابگوی این قبیل مسائل و

مشکلات و این انتصابات مشکل ساز و عملکرد های ناصحیح در حوزه کاری خود در بهداشت و

درمان  باشند وحقا آن طور که شایسته است با این پزشک نما برخورد کند حقیر بعنوان یک شهروند تا آخرین

توان موضوع برخورد بد این پزشک نما را پیگیری خواهم کرد مانده  به صدا وسیما بکشانم

تا گودرزی و امثالهم بدانند که بیمار انسانیست  ناتوان که به وی پناه آورده جهت درماناز قدیم الایام ناله ی صاحب عزا اثر داشته و احترام امام زاده از متولی اش بوده است اگر از خود بپرسیم که چرا وضعیت بهداشت و درمان شهرستان فنوج تا این همه عقب مانده و

تاسف بار است گواه این مطلب این است که تا کنون شنیده نشده و در جایی درج نگردیده که رییس شبکه ی بهداشت و درمان نواقصات بهداشتی و درمانی شهر را جایی فریاد که نه ، حتی ابراز کرده باشد !

آقای ضاربان : حل مشکلات بیمارستان وساخت واتمام بیمارستان در دست احداث یک بخش آن منابع مالی است  و یک بخش دیگر آن که بسیار هم جدی است مدیریت صحیح می باشد

آقای ضاربان گلایه های متعدد دیگری در همین زمینه هست ولی بخاطر سو استفاده

برخی از کج فهمان وشناخت کلی مردم از هم  وهمچنین در دسترس نبودن اینترنت

برای همکارانتان وبنا به سابقه بد چند نفری در شهرم بیم آن دارم که مطالب گلایه ای یک شهروند خلاف واقع به گوش برخی زحمت کشان حوزه بهداشت در شهر برسد وچه بسا این اتفاق در برخی از پستها ونوشته های پیشینم در حوزه بهداشت رخ داده

به جهت اطلاع رسانی و انعکاس دیدگاه شهروندان ورفتار بد پزشک

بیمارستان گودرزی حقیر اقدام به انتشار مشکلات مردم نموده است و در این زمینه منتظر پاسخ رسمی مسولان شبکه بهداشت و درمان استان

 وهمچنین فرماندار عزیز وخانم اربابی که در اسرع وقت درجهت احترام به

حقوق بیماران با پزشک خاطی برخورد نمایید تا شاید عبرتی شود برای سایرین. کسانی که نام محترم ومبارک پزشک را یدک میکشند ودنبال خدمت

خالصانه میباشند باید بدانند که فنوج و مردمانش تکه چوب خشکی نیستند که هرکسی بخواهد هر طرفی وبه هر نحوی ما را پرت کند

آقای دکتر ضاربان وفرماندار محترم  مردم خواستار بهبود وضعیت نابسامان  بیمارستان هستند

بیمارستان دوتخته فنوج روزانه پذیرش بیماران زیادی است  و از نظر تجهیزات و امکانات و فضای درمانی مطلوب نیست. و مسئولان باید در اجرای طرح‌های درمانی تسریع داشته باشند تا مردم معطل نشوند و مجبور به عزیمت به مرکز استان و استان‌های همجوار نباشند

رونوشت: فرمانداری شهرستان فنوج

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر آقای دکتر ایرج ضاربان

شورای شهرستان فنوج

وتمامی سایتها و وبلاگهای منطقه

 

 

نظرات (۲۴)

سلام، برادر بخشدار کتیج پزشک است بهش بگین بیاد تو شهر خودش درمان کنه میاد؟ امکان نداره، پس لطفاً ساکت بشیم و قدر همین پزشکارو بدونیم چون مردم بی فرهنگی داریم که اگر خوب بودن داداش این به اصطلاح بخشدار میامد تو شهر طبابت میکرد
هر توهین کردن حقتونه . بچه هاتون رو بفرستید برن درس بخونن دکتر بشن پرستار بشن . ماما بشن. ، مشتی بیسواد جمع شدن حرف مفت میزنن ،
نه پس فرش قرمز براتون پهن کنن
متاسفانه برخی مدیران بومی هرگاه مسولیتی به انها محول میشود اگر کسی بواسطه بومی بودنشان بخواهد نقدی به وی کند ویا پاسخ مشکلی از وی بخواهند وقتی خود را عاجز از حل مشکل وبرطرف کردن معضلی میبینن بهترین راه حل رادر مقابله بمثل وپاک کردن صورت مسله تا با حذف مسله کسی نتواند در جستجوی جواب انها را ملامت کند درثانی با تشکیل باندهای تبلیغاتی واجیر کردن افرادی که شاید نیمچه نفوذی بین مردم داشته باشند سعی در سرپوش گذاشتن معضل میکنند در واقع سرپوش گذاشتنمشکل واسیبهای اجتماعی را حل نمیکند لذا از مدیریت محترم بهداشت شهرستان فنوج خانم رابیه اربابی وتیم تبلیغاتی اقای شعرگوی شهر حسن اربابی وعبداله اربابی تقاضا دارم تا با اطلاع رسانی درست سعی در رفع معضلات مردم وبهداشت با دیگر همشهریان همسو شوند تا بتوانیم در کنار هم با اطلاع رسانی درست بتوانیم فضایی دوستانه در عرصه خدمت برای همشهریان بوجود اوریم
قوام ریسی شهروند فنوجی
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام و درود
چند روز قبل نامه ای ظاهرا از طرف یک شهروند به ریاست علوم پزشکی ایرانشهر مبنی بر عدم رضایت خدمات دهی توسط پرسنل بیمارستان فنوج!!!!!!!! در فضای مجازی منتشر شد که دوستان دلسوز خواستار پیگیری این مطلب شدند
اما قبل از اینکه نتایج پیگیری رو خدمت بزرگواران و افرادی که صرفا دغدغه خاطرشان آرامش و سلامت مردم است عرض کنم به بررسی متن ارسال شده می پردازیم
در جملات اولیه این متن آمده است:

««آقای دکتر ضاربان از شهرستان فنوج مزاحم اوقات شریف میشم ببخشید که نامه رو با عناوینی چون دلسوز محبوب وپرتلاش..شروع نکردم چون چیزی از شمامیخوام شخصی نیست وافراد ویا
کارکنان زیر دست برای مقاصد شخصی بشما چنین القابی میگوند»»

بر فرض صحت موضوع، حداقل بر اساس فاکتورهای انسانی شایسته نیست در هر شرایط احترام را سرلوحه ی کار خویش قرار دهیم؟؟
بهتر نبود بعد از اثبات یک اتهام به یک جامعه، جرمی را آنهم از نوع چاپلوسی به قشری نسبت دهیم ؟؟
بهتر نبود به جای محکومیت همکاران سلامت به اصل موضوع می پرداختیم ؟؟؟؟
خب پرسشم از شما خواننده است
«با توجه به قسمتی از متن، آیا می توانیم ادعای نویسندگان یا نویسنده محترم را مبنی بر بدور از غرض شخصی و خواسته شخصی صحه گذاشته و بپذیریم ؟؟؟؟؟؟؟
جالب تر اینکه در قسمتی از همین متن آمده است:

«« روزی که اومدی به شهرمان بی صدا وبی خبر اومدین ورفتین وقتی نشد ویا قابل ندونستین در شهرما بچرخین واز احوال بهداشت وبیمارستان وداروخانه احوالی بگیرین حتما چون فک کردین لطفی کردین ویک بومی رو بعنوان نماینده خویش گماردین پس دیگه ما وشهر رو با انبوهی از معضلات بگذارین وبرین »»

اما باید عرض کرد در بیست سال گذشته کدام مسئول دانشگاه علوم پزشکی در شورای اداری شهرهای جنوب استان شرکت کرده و مشکلات سلامت منطقه را از نزدیک لمس کرده باشد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اطلاع رسانی و بوغ و کرنا کردن هم پیشکش که به تک تک مردم شهر از ورودشان خبردهند .......
انتصاب یک فرد بومی و توانمند نشان دهنده حسن نیت تیم سلامت ایرانشهر است اما کلمه گماشتن در این متن با توجه به خواست و نیاز مردم منطقه جایگاهی نداشته باشد ولو اینکه هر کاری و هر انتصابی یقینا مخالفانی منطقی بی غرض و غیر منطقی و مغرض دارد که تکلیف گروه دوم کاملا مشخص است
خب نیازی به توضیح به نظرم شاید نباشد که بیشتر از این وقتتان را با بازنویسی متن بزرگوارن بگیرم
در طی پیگیری سرکار خانم اربابی ریاست مرکز بهداشت فنوج در پاسخ به متن شهروندان عزیز و دلسوز گفت:
««««««««««««««« ساعت 15:20 روز سه شنبه شماره ناشناسی با بنده تماس داشت و اظهار کرد؛ بیماری به درمانگاه آورده ام که کسی جوابگوی من نیست و بهیار به بیمار بی احترامی کرده است . این حقیر با ذهنیت اینکه بیمارش در همین ساعت رجوع کرده، سوال نمودم که متاسفانه به جای پاسخ اقدام به توهین و الفاظ ناشایست به مسولین نمودند. بنده هم بنا بر اصول اسلامی و انسانی از لحن صحبت این بزرگوار انتقاد کردم که متاسفانه نامبرده اقدام به قطع تلفن نمودند.
برابر وظیفه شرح واقعه را از تیم سلامت درمانگاه جویا شدم. که پزشک و بهیار اظهار کردند؛ بعد از پذیرش و انجام اقدامات اولیه (با شکایت از درد پهلو) با توجه به علایم و نشانه های بیمار، سنگ کلیه از محتمل ترین تشخیص ها بود که بلافاصله بیمار محترم به مرکز درمانی مجهز تر جهت اقدامات بعدی ارجاع داده شد
اما مشخص نشد که فرد پشت تلفن چه کسی بود و با بی حرمتی و هتاکی به دنبال چه چیزی بود .»»»»»»»
با بررسی های بیشتر متوجه شدیم فردی در فضاهای مجازی بدور از اخلاق نقد،تهمتهایی را به تیم سلامت روا داشتند که بدور از انصاف بود از جمله می توان اتهام به سواستفاده های مالی و ثابت نشده مختلف به پرسنل بهداشتی ,آموزشی، اداری و... اتهام بازدید پرسنل بهداشتی از مراکز روستایی و منطقه تحت پوشش با جاده های صعب العبور را بدلیل گرفتن حق ماموریت بیشتر
اتهام و نسبت دادن مشکلات موجود در سایر ادارات به پرسنل سلامت به دلیل عدم آگاهی از شرح وظایف پرسنل مرکز بهداشت
و نهایتا همین متنی که دوست بزرگوارمان در فضای مجازی منتشر و نارضایتیشان را اعلام داشتند
حال شاید بپرسید چه ارتباطی بین نویسنده متن های قبلی و متن اخیر چیست
برسی ها نشان داد نه تنها نویسنده کل متن ها یک فرد است بلکه ایشان فرزند بیماری که بدان اشاره شد هم می باشند که از نام بردن ایشان خودداری می کنم
** ***** **** *** *** **** **** ***** ** **** ** **** ** ** * ***** ****** **** *** **** ****** ** ***** ******** ** ***** * ***** **** ** **** ** *** ***** *** **** **** **** ** ***** ****** ** ** ** ***** ******** * *** ******** ****** ** ** ** **** ***** **** ****** ******
**** ** *** *** ** *** **** **** **** ** **** ***** ** ** *** **** **** **** *** ** *** **** ** **** * **** ******* *** ** ** **** ********* **** ****** ***** **** ** *****
** ****

تیم همیاران سلامت ایرانشهر
پاسخ:
چرا با نام دیگران!!!!؟؟؟؟؟
(((در ذیل منظور از حسن اربابی فامیل خود خانم اربابی هست در ایرانشهر نمیدونم بهیاریه یا... تصیح میشود مخاطب من نه حسن اربابی شاعر وفرهنگی هستن نه حسن اربابی بهیار فنوجی پسر جهانگیر))) 
عبداله اربابی حنات دیگه واسه من یکی رنگ نداره نمیدونم چی جوابتو بدم کدوم تیم همیاران سلامت ایرانشهر؟؟؟مگه شما همیار دارین؟؟؟؟چرا صورت مسله رو پاک میکنین؟؟؟ در متن بالا سرتا پاش اوهام وپاک کردن صورت مسله است مگه شما وخانم محترم پیگیری کردین؟؟ چیه تحت فشار بودین طی این چند روزه؟چرا جوابگوی مردم نیستین؟فک کردی با یه جواب فرمالیته میتونی اذهان عمومی رو دور کنی از ضعف در حوزه بهداشت ضمنا فعلا خطاب من عبداله اربابیست نویسنده نوشته فوق خداشاهده به همون خدایی که جانم در دستشه اگر یک عدد از کامنتهای مطلب فوق رو حقیر نوشتم خیالت راحت بابت موضوع دیشب این متنت در گروهکها پخش شد اونم توسط کسی که بواسطه شعرهایش محبوب است در شهر اونم با هزار التماس لطفا انتشار دهید اونم در گروهایی که خودم هستم چقدر جالبه که جوابتو هم دادن وگفتن که نوشته قوام هیچ مشکلی نداره بعد شما عبداله جان در جواب گفتین که قوام دوست من بوده شما نمیشناسینش چقدر آدمه بدیه!!!!خدایم را شکر گذارم که چنین تورا ملت شناختن
و خیلی خوشحالم  بالای 40پیام خصوصی اومد برام که نوشتتو رسوندن به حقیر چون در چند روز گذشته همه دوستان دغدغه پیگیری این موضوع رو داشتن هرکسی به طریقی تشویق میکرد وپیگیر بود از تماس وب نویسان حوزه چابهار وسرباز ایرانشهر گرفته بود تا مردم شهر یکی شماره دکتر ضاربان رو میداد ودیگری....
در ضمن قرار نیست یک نفر زنگ میزنه به خانم شما به عنوان یه مسول شمارش پیش خانم شما باشه مگه خ اربابی مهلت سخن رو دادن تا من بگم مشکلم چیه کاش مقدور بود کامل وجامع جوابتو میدادم ولی چون از اول بنا داشتم موضوع رو پیگیری کنم فعلا از جواب دادن بشما معذورم جاهایی هم که نقطه چین کردم باید عرض معذورم از بوق وکرنا وتبلیغات شما در این وب چقدر خوشحال شدم این جوابیه شما در وات ساپ منتشر شد چون الحق دسته منو باز کردین حال شما قصد در پاک کردن صورت مسله ومحکوم کردن من رو دارین چقد جالبه آها که من به جامعه بزرگ سلامت وبهداشت ایرانشهر توهین کردم؟!!!!این بازیا وتوپ رو انداختن در زمین حریف دیگه قدیمیه شما ادعای دوترم روانشناسی رو دارین شما چرا؟با این بازیا میخوایین سرمردمی رو شیره بمالین که با هزار درد میان بهداری که از هر نظر وضعیت اسفناکی داره انوقت توهین هم بشنون چرا ننوشتین قوام ریسی همه منطقه میدونستن که این موضوع رو حقیر نوشتم ومادر حقیر مورد اتهام بودن پس چرا ابهام برای خوانندگان؟ باری ما که فعلا پیگیریم و خستگی نا پذیر
شهرستانی که یک زن رئیس شبکه بهداشت ودرمانش باشد که نمی تواند چادرش را به درستی جمع کند آیا می تواند به پزشک دستوردهد تخت بیمار رااضافه کند یا نظم کاری بوجود بیاورد این زن درست است فنوجی بود ولی بزرگ شده ایرانشهر است آشنایی زیادی با مشکلات مردم نداشت فقطپست طلب بود وشد من خودم چند روز پیش مریض بودم برخورد دکتر را دیدم که به خودمن بی احترامی کرد نزدیک بود جلو یکی از دوستانم آب شوم باور کنید کارکنان باغیرت این مرکز اگر روزی یک تومان در صندوقی می گذاشتند الان مرکز درمانی گلستان بود پنکه ای ندارد خود این باغیرتان ازگرم می میرند بیمار که جای خودش را دارد خانم اربابی اگر واقعا مردم فنوج را دوست دارد وپست ومقام برایش مهم نیست خودش وشوهرش کارمند هستند ودر رفاه کامل دو پنکه در راه خدا صدقه جاری خودشان به مرکز اهدا کنند .
دوستان و شهروندان عزیز عرضم به حضورتان چرا شما مرکز بهداشتی درمانی یا همون درمانگاه رو با بیمارستان اشتباه میگیرید بیمارستان جایی هستش که چند تخته باشه و گرنه از یک درمانگاه چه توقعی دارین موقعی که تک پزشکه هستش تواناییش بیشتر از این نیستش پس تقصیر پزشکش نیستش چراکه اونم مثل ماها ادمه و درمانگاه فنوج و یا به عبارتی به قول شماها فنوجیا بیمارستان حداقل باید سه پزشکه باشه تا اون موقع جوابگوی حداقل نیازهای مراجعین شهر باشه
پاسخ:
باسلام اقای سبز مشکل ما تلفظ وتشخیص مکان واقعی نیستش که شما اومدین برا ما تعریفش میکنین یا یک مکان با صد پزشک نیست مشکل ما رعایت شونات ادب وارتقا امکانات در حد توان وپاسخگو بدون مسولین ذیربطه
ہمہ مسئولین بداخلاق اند و غیر قابل تحمل ، ھر وقت بہ نفع شان شد حرافند و عالی ولی موقعی کہ بہ نفع مردم باشد بد اخلاقند و متوسل بہ قانون .. پس ما فقط متوکل بہ خدا و فریادمان را بجھانیان و ایران عزیز برسانیم ... این دنیای مجازی را غنیمت بشماریم قوام عزیز واقعیت عدم پیگیری این جریان از طریق مسولین اینکه از پزشکان میترسند مبادا قهر کنن برن وما محکومیم به شنیدن فحش وناسزا چقدر ما بدبختیم با این مسولین شماره دکتر ضاربان و واتس آپ رو برات میفرستم جریانو باهاش درمیون بزار راستی شنیدم فرماندارتون خیلی غرشش بلنده پس چرا سکوت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام دوست گرامی فکری به حال این داروخانه بکن هم ازگرانی دارووهم ازکارهای.....اصلاکسی ازش خبرداره اقایان شوراهای فعال لطفابی توجه نباشین
۳۱ مرداد ۹۳ ، ۱۶:۲۵ فنوجی همیشه ساکت باش
سلام وخسته نباشی قوام جان خوبه که به فکرمشکلات مردم هستی دمت گرم شیرمادرت حلالت باشه اره اقاجندروز پیش بنده مادرپیرخودرابه بیمارستان بردم وحالش خیلی بدبودفشارش بالارفته بودوباهزاربدبختی اجازه ازاین واون به داخل اتاق پزشک مادرم روبردم وایشان باصدای بلندگمشین برین بیرون مریض بسه من خسته ام کاردارم همگی بیرون مارابیرون کردوبنده مجبورشدم مادرم روبه ایرانشهربادربست کردن ماشینی اورابه ایرانشهربردم جون حالش بدجور خراب بود این ازوضعیت بیمارستان شهرمان هردکتری اول بیادخودشو اروم وکاردانوخدمتگذارجامعه میدونن اماپس ازمدتی میشینن توخانه های خودشون میشینن ومیخوابن وهرموقع دلشون بخوادسرکارمیرن عصبانیت جواب بیمارومیدن ومسولان هم همش فکرصندلی وجیب خودشان هستن مردم رومیخوان جیکار متاسفم برای این مسولان بی مسول فنوج خانم اربابی که جای خود
۳۱ مرداد ۹۳ ، ۰۳:۴۵ هوتی. از اطراف
سلام اقا قوام تشکر میکنم از بیان مشکلات چند سوال داشتم
ایا فکر میکنی وبلاگت کامل است وهمه چیز بیان میشود
چرا از جاذبه ها ودیدنی های شهرتان نمینویسید چرا شهرتان را خوب معرفی نمیکنید
در نوشته ها احساس میشود یکطرفه هستی
چرا یک دوست وهمکار در حوزه کاری ندارید تا همکاری داشته باشید چون فکر میکنم این وبلاگ مربوط به کسانی است که دوست دارید وگرنه چرا در قسمت نظرات برایتان ابراز لطف نمیشود
ود اخر ایا شما بعد از گذشت یکسال وطرح مشکلات نتیجه گرفتید
در اخر تشکر میکنم از شما حقا که بیمارستان فنوج واقعا در حد یک مطب سیار است
پاسخ:
درود__آقای هوتی در جواب سوالاتون من فکر نمیکنم وبلاگم جامع وکامل باشه چون اگه بخوام کامل وجامع بنویسم هفته ای دوبار باید سر از دادگاه درمیاوردم 
درمورد سوال دوم باید عرض کنم بالای وبلاگ من گواه حرفامه شما اگه دیدین من نوشته باشم که اخبار رو پوششش میدم یا فنوج رو معرفی کنم در ثانی والا ما که در این شهر جاذبه نمیبینیم جز چندتا باغ خشک ویک تنگه بی علف که اونم خدادادیه وگرنه شهرداری دراین چند ساله حتی بخودش زحمت نداد یه جاشو صاف کنه وچندتا نیمکت سیمانی درست کنه تا در این اوضاع بد اقتصادی وحشر جشر شهر آدم بره بشینه تا شاید بادی به کله بخوره وغباری از دل بره اگه منظورتون اینکه بنده بشینم از دادشاه گونه گیاهی وافسانه های عیدوک بامری بنویسم که باید به عرض برسانم نه بنده سنم به این دوستان بقول بعضیا قهرمان وبقول بعضیا خاین میخوره نه حوصله جمع آوری گونه وکوزه وهنرمند شما بفرمایید جاذبه در منطقه ما کجا بود تا ما بریم جذب شیم
در مورد سوال بعدتون باید عرض کنم این وبلاگ متعلق به گروه یا شخص خاصی نیست هرکس آدرسشو وارد کنه میتونه از مطالب استفاده کنه هرچند بعضی از مطالب شاید خوشایند برخی نباشه بنده هم با هیچ گروه وحزبی عقد اخوت نکردم وبنظر خودم مطالبم گویای امر باشه
در مورد دوستی گفتین باید عرض کنم چه اشکال داره الان من وشما دوستیم چون هرچی نباشه لباس هردومون در یه آفتاب خشک میشه ولی اگر منظورتون اینه که هرشب بریم در پارک کوهستانی بشینیم یا چادر بزنیم کنار خیابون متاسفانه فرصتشو ندارم در فیسبوک هم میتونید اسممو سرچ کنین وحقیر رو اد کنید تا دوست جون جونی شیم ولی بنظر من معنای دوستی بالاتر ازاین حرفاست چون معتقدم دوستی دنیای مجازی در دو دقیقه شکل میگیره در چهارمین دقیقه بهم میخوره
در مورد نتیجه گرفتن از مطالب هم باید به عرض برسونم چون در بدو ورود حقیر دوستان قدیم منظورم که واضحه عبداله اربابی در عین ناباوری یک پشت پایی بمن زد مدتی خوردم زمین عالم وآدم رو برعلیهم شوراند تا از مسله ای ومشکلی در شهر مینوشتم هنوز جوهرش خشک نشده طرف مقابل رو انداخت بجونم مثلا احمد محمدی پور که قطعا سروکاری با نت نداره بله خبر نداری قوام چی نوشت بر علیهت تورو زد تورو شکایت کرد بندگان خدا که دسترسی به نت ندارن شد باور براشون ونمونه های بارز دیگری که مجال نوشتن نیست ولی در کل بنظرم آره تاثیر داشته از فحشهایی که در کوچه وبازار میشنوم معلومه که که بی تاثیر نبوده البته افراد منصفی هم هستن که نیمچه امیدی میدن بهرحال اگر در نوشته های من کوچکترین توهینی یافت میشد هستند گرگ منشانی که در کمین هستند تا مارو مورد لطف دادگستری قرار بدن خلاصه بنده هراسی ندار مشکل ببینم نقد میکنم هرچند برخی دوست دارن بنده رو گهی به سمت چپ وگهی به راست ببندند نه حوصله به به مدیری رو دارم نه وقت دلربایی برای شهر فقط مردم شهرم رو دوست دارم از غلامی گرفته تا شیرانیشاید هم 90 درصد مردم شهر از ریخت من بیزار باشن و این امریست طبیعی همیشه نوشته هام مورد رضایت همه نیست از کاسب گرفته تا امام جمعه وفرماندار وشهردار ومعلم ودیگر مسولین از نیش قلم من در نرفتن و معتقدم کار هرکسی نیست چون همه دوس دارن چند روز باقی مانده عمر رو بی سروصدا طی کنند وکاری به کسی نداشته باشن وپاچه خواری هموبکنند جلوی هم همدیگرو بغل کنند وادعای مردم دوستی وشهر دوستی بکنند ولی در دلشون بهم فحش بدند بنده در دلم چیزی ندارم خیلی خوب هم بلدم خودمو محبوب مسولین ومردم بکنم با چهارتا تعریف از فرماندار چندتا به به از مدیران شهر به هرکس که رسیدم در شهر دستم روبه سینه بکنم   وبخندم گهی در جلسه این گروه باشم وگهی در جلسه آن گروه وتقیه بکنم  خیلی معذرت دورنگ باشم نیستم همینم قوام ریسی بی تفاوت نیستم از حقم کوتاه نمیام خواه عزیز باشم وخواه منفور عقده منصبو هم ندرم نه سوادشو دارم نه مدرکشو نه دنبال کسی میفتم که فلان شغل نصیبم شه یا که پدرم ریس فلاجا باشه وبرادرم مسول فلان کار شکر خدا تمام فامیلامون خارجن کارگری وکسی هم از تیر وتبار ما منصب دولتی نداره جز یک پسرخاله که یه معلم ساده است وخطری هم برای کسی محسوب نمیشیم شغلی هم که دارم به واسطه مدرکم نیست وتخصصمه ورقیب شغلی هم ندارم پس شکر خدا شاید شد براتون باور که غرضی از نوشته هام ندارم جوانان تحصیل کرده شهرم به حقشون برسن برام کافیه   
سلام اقای فرماندا ایا تابحال رفتین بیمارستان برید توی اتاق تزریقات یک کمد شکسته فکر کنم از زمان طاغوت باشد درهای شکسته انگار مخروبه است چزشک بذ اخلاق منم شاهد بودم حسن اربابی از دیوار بالا رفته تا دکتر را بیاره بر بالین مریض تشکر میکنم حتی شنیدم چندبار با رابیه اربابی بحث کرده خواهشا جناب فرماندار بعنوان همه کاره شهر وشوراهای شهر شما چرا سکوت کردید از خانم اربابی میترسید چرا پیگیری نمیکنید پس چرا مردم به شما رای دادند شما هم کم کم اعتماد مردم را خراب کردید چرا منتظر هستید تا مردم پیشتان بیایند شما خودتان هرجا میشینید میگید داوخانه چنان است پس چرا جلویش را نمیگیرید چون از دوستان ملکها ومبارکی است واقعا متاسفم افرین قوام بنویسکاش چندنفر مثل قوام بودند امام جمعه که مجسمه است اصلا حرفی در مورد مشکلات نمیزند فقط بلد است از مسولان وفرماندار تعریف بکند
دکتروظیفه اشه باید مریضا رو ببینه بهش حقوق نمیدن که دلبخواهی کارکنه.دلیل نمیشه که چون امکانات نیست هرجور دلشون میخواد برخورد کنن یه پزشک باید با روی باز و خوش مریض رو معاینه کنه شرط اول برای ی پزشک اخلاقه که متاسفانه اینجا زیر صفره.نه فقط دکتر بیمارستان اخلاقش گنده بلکه همکارای زایشگاه هم از حد تحمل بدر هستن هرجور دلشون میخاد هرطور میلشون میشه برخورد میکنن . بعد هم مشکل اساسی آمبولانسه کلا برای جمعیت ب این زیادی 1آمبولانس؟! اگه تو 2ساعت متفاوت 2 بیمار با وضعیت وخیم و ارژانسی باشه چی هر بیماری زودتر مراجعه کنه آمبولانس مسلما با نفر اول رفته اگه 1ساعت بعد یکی دیگه مراجعه کنه دیگه از آمبولانس خبری نیست باید وسیله شخصی باشه حداقل رییس بهداشت پیگیر این مساعل باشن واقعا معظل بزرگیه آمبولانس برای فنوج واجب و ضروریه .1دکتر هم واقعا خیلی کمه اگه 4تا 5تا دکتر بود ن بیمارا الاف میشدن نه دکترا اینقد از مراجعه مریض مغرور میشدن و با ناز و پرو بازی مریض رو چک میکردن.بنظرم باید پیگیر باشی تا بدونن که هنوز هستن کسانی که بفکر شهرهستن.خدا قوت...!
اینجا زندگی کردن بر ما غیر بومی ها خیلی سخته فقط به امید اینکه5سالمون تموم بشه بریم از این شهر داریم زندگی میکنیم نه امکاناتی هیچی نداره از مجبوری اومدیم شما عادت کردین بانبود امکانات پس به نظر من شکایت نکن چون اگه این دکترم بره سخته باز براتون دکتر بفرستن با وجود اینکه حقوق بالایی میگیرن اینجا بازم بند نمیشن دست از شکایت بازیتون بردارید اینقد حساس نباشین دکتر همینه هر کی بیاد همینجوریه راستی قوام عاشق فنوج خودت درس بخون دکتر شو به عشق فنوج و فنوجی
س واقعا وضعیت بهداشت ودرمان ودازوخانه فنوج خیلی افتضاحه. ما درشهری کهجمعیت شهریش 17هزارنفرفقط یک پزشک عمومی داریم واقعا دردمون به کی بگیم درصورتیکه به ازای هر5هزارنفربایدیک پزشک ویک داروخانه باشه. ماکه نه پزشکی داریم نه داروخانه‌ای خدا خودش رحم کنه.خانم اربابی هم که بنده خدا فقط وارد سوارماشبن بشه وبس دیگه پیگیرپزشک وبیمارستان داروخانه نیست
سلام دوستان امنم از این موضوع بسیار نارحت شدم ولی قوام جان این موضوع رو پیگیری کنید ما که موندیم با این وضعیت بد بهداشت چکار کنیم این خانم پستها رو داده به چندتا ادم بی سواد خوب معلوم تکلیف چیه ولی شما برید پیش شورا و فرماندار شکایت کنید البته این موضوع رو جناب فرماندار پیگیری کنند چون بهداشت زیر نظر اون نه شورا همه چیز که دست شورا نیست ولی فکر نکنم هیچ کدوم از افرادی که اینجا نظر دادند برای شکایت نه پیش فرماندار رفته باشند و ن شورا اگه میخواید موضوعی پیگیری بشه باید حضوری بریم اونجا و شکایت کنیم .
پاسخ:
شهروند عزیز واسه ما فنوجیا چون دلسوزی رو سراغ نداشتیم واسه همینه که تمام معضلاتمون انباشته شده ودر حد حرف مونده ولی من اینبار بیکار نمیشینم تا این پزشک نما ومسول مستقیم بهداشت با جواب سربالایی که دیروز به بنده دادن را وا ندارم به عذر خواهی مرد نیستم از راه قانونیش به این دونفر نشون میدم که قانون سکوت در فنوج دیگه پا برجا نیست
سلام همشهریان خدا به سر شاهدهکه من چندین بار مریض بردم بیمارستان این دکتر اخلاقش خیلی زشت است حتی بخدا چند بار حسن اربابی و احمد محمدی بخاطر مریضان با این دکتر درگیری لفظی داشتن این خانم اربابی طرفدار دکتر بود انگار که بومی نبود تمام تقصیرها از همین خانم اربابی است اقای فرماندار این دکتر لیاقت خدمت بما فنوجیها رو نداره وخانم اربابی در حد یک بهیار خوب است نه ریس
آقای فرماندار وشورای شهرستان هیچ کس حق ندارد یاس و نا امیدی را در شهررواج دهد و برای مقابله با این مشکل حتما فرد خاطی را در جلسه شورای اداری کشانده وحتما برخورد بشود خانم اربابی هم بعنوان ریس بهداشت باید این بی نظمی وخرتوخر بودن بیمارستان را نظم دهد یا استعفا بدهد فقط بلدن افتخار بکنند که اولین زن هست بعنوان ریس پس حق مردم وکارکردن چه میشود ما از فرماندار و شورا تقاضا داریم این مسله را پیگیری بکنند
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
سلام آقای قوام دستت درد نکنه واقعا وضع درمانگاه فنوج افتضاحه با ید فکری به حالش بکنند پس این شورا کجا هستند فقط منتظر بودند از مردم رای بگیرندتوی شهرداری نشسته اند در کمینند کجا زمین خالی هست تصرف کنند *** تو سر تون شما اگر یک کم **رت داشتید که ندارید یک غریبه نمی آمد به مادر یک همشهری توهین کنه اصلا شه بخش نصرتی و قاسم اربابی ****** به حرفشون گوش نمیکنند اون وقت ما انتظار داشته باشیم یک دکتر به حرف اینها گوش کنه آقای قوام خودت شخصا پیش فرماندار برو موضوع را پیگیری کن پس این مردم به کی اعتماد کنند
پاسخ:
تشکر دوست من حتما پیگیری میکنم صبر کنید چند روزی از این نوشته بگذره قسم میخورم بیخیال نشم تا این پزشک نما وخانم اربابی عذرخواهی نکنند بیخیال نمیشم شکایتی هم در دست دارم میدم دکتر ضاربان واستان شبکه اجتمایی وخبرگذاری  رو نزاشتم همه جا رو خبر کردم تا بفهمند دراین شهر صاحبی هست
کاملا با حرفای قوام موافقم.خودم رفتم شاهد چنین رفتاری بودم ازت خواهش میکنیم خیلی جدی پیگیر باش حالا جدا از رفتار بدش نمیدونه کدوم دارو برا مریض بهتره 1ساعت دستشو رو پیشونی میذاره فک کنه چی بنویسه.
سلام با نوشته های شما موافقم چند وقت پیش شنیدم یکی از بهیاران بیمارستان یک مریض را ویزیت کرده بود وپزشک مربوط نیومده بود بعد شورا باخبر میشه وزنگ میزنه به دکتر ضاربان وعذر پزشک را خواستن دست شورا وهمه پرتلاشان شهر درد نکند بی نظمی در بیمارستان به اوج رسیده لطفا جلویشان را بگیرید
دوستان یک راهکار و فقط یک راهکار برای برون رفت از این مشکل وجود دارد و آن تکیه بر توان بومی است تا زمانی ما پزشک بومی نداشته باشیم مشکل همینه که هست نیروی غیر بومی ماندگاری نداره . مراکز بهداشت و درمان مجبورن در بعضی از مناطق با حقوق بیشتر پزشکان رو تشویق به ماندن نمایید...
سلام موافقم با یاسر عزیز نظارتی نیست یک دکتر باید اینقدر پرو باشد تا به بیمار توهین بکند دیگر این دکتر هم ما فنوجیها رو شناخته از بسکه خودمان غریبه ها را بزرگ میکنیم در شهری که بهیار ساده دکتر لقب میگیرد دکتر هم در حد پروفسور عزت میدهیم آقای فرماندار وشوراهای با ادعا شما که همه جا هرجا میریم حرف از پیگیر بودنتان هست نمیتوانید حداقل یک زنگ به بالا بزنید قوام عزیز از شما تقاضا دارم قضیه را پیگیری بکن برو پیش فرماندار راست میگی پزشک را باید با منت بیاری تا مریض ویزیت کند
باسلام بخدا خیلی متاثر ومتاسف شدم از هر کسی انتظار این رفتار زشت وزننده رو داشتم الا یک دکتر شاید این اقا یک دکتر نیست اگر هم دکترا نداشته باشه لااقل دانشگاه که رفته باید طرز برخورد با ادم ها رو بدونه متاسفم بحال شهرم که نه فرماندار داره نه شورا ما که همه در گیری وبدبختی هامون تو همینه که به کی رای بدیم وبه کی رای ندیم چرا شوراها کاری نمیکنن که همه طوایف دوست و برادر وبرابر باشند مقابل هم نباشن کنارهم باشند و واسه کسب قدرت از سر و کول هم بالا میرید اقایان تو رو خدا بفکر مردم باشید گناه دارند تا بیگانه ها جرات چب نگاه کردن به همشهریانم وشهرم رو نداشته باشند تا چنین مشکلاتی دیگه پیش نیاد ممنون که اطلاع رسانی کردی ا ن شا الله همه مریضارو خداوند شفا بده از جمله مادر محترمتون خدانگهدار
باسلام
قوام جان دمت گرم واقعا مشکلاتو بیان کردی این خانم اربابی که چسپیده به صندلی مبادا از دستش بره کاش تو شهر یه دوری میزد و وضعیت تاسف باز بهداشتو تو شهر میدید،مغازه های محله پشت جو که شلوغترین محله ی شهره پر شده از اجناس تاریخ گذشته از لبنیات گرفته تا سایر مواد خوراکی,داروخانه هم که برا خودش نرخ تعیین میکنه و داروهارو با هر قیمتی که خودش بخواد میفروشه بعضی از داروهارو خودش تاریخ میزنه کاش مسئولین بالا رتبه شهر از اینجور موارد ساده رد نشن چون مسئله بهداشت با جان مردم سروکار داره ,این دکتری هم که ماهی ده الی یازده میلیون تومن حقوق میگیره دم به دیقه باس منتشو بکشی تا از خونش بیاد مریضتو ویزیت کنه چه دلیلی داره که این پزشک تو تایم اداری هر نیم ساعت باس دنبالش بگردی و از تو خونش درش بیاری خانم اربابی شما به عنوان یه بومی کمتر به صندلیت بچسب و به مشکل مردم رسیدگی کن چون صندلی وفا نداره ولی کار مفید موندگاره

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">