فـــنـــوج چه خبر؟

نقـــــد و تحلـــیــل مسایل گوناگون در شهرستان فنوج_فنــــــــــوج از زاویه ای دیگر

فـــنـــوج چه خبر؟

نقـــــد و تحلـــیــل مسایل گوناگون در شهرستان فنوج_فنــــــــــوج از زاویه ای دیگر

فـــنـــوج چه خبر؟
خدا گوید : تو ای زیباتر از خورشید زیبایم تو ای والاترین مهمان دنیایم بدان آغوش من باز است شروع کن یک قدم باتو تمام گامهای مانده اش با من
******
قوام ریسی هستم تکنسین سامانه هوشمند سوخت
******
نویسنده نیستم و هرگز نویسنده نخواهم شد.خبرنگار هم نیستم و هرگز خبرنگار نخواهم شد.من هم مثل مردم فنوج شهروندی ساده وبی ادعا هستم اما بی تفاوت نیستم و براساس اصول 23-24و26 قانون اساسی میتوانم بنویسم
بایدحرفهایمان را بزنیم - لازم بشه داد هم میزنیم هرچند برای خیلی ها تلخ باشد ٬
همشهری گلم بخوبی می دانم از آنچه مینویسیم بعضی ها ناراحت میشوند٬ به آنها حق میدهم بر آشفته بشوند ٬ از اینکه من دارم در مورد شهرمان اینگونه می نویسم ٬ ولی دوست عزیز تحمل کن تا باگفتن بدی ها درد ها را بشناسیم ٬ نسل آینده ما نیاز به اصلاح دارد
نویسندگان
آخرین نظرات

سلامی بگرمی تحمل کردن هم

ابتدا نهایت سپاس را نثار دوست خوبم  میکنم چون  کتابی بمن عرضه داشتن سراسر پرازپند بنام لطفا گوسفند نباشید به اهتمام محمود نامنی با موضوع خودشناسی در صفحاتی از این کتاب پرمحتوا برخوردم به جمله ای با ((عنوانبعضی اوقات روباه باش که دام ها را تشخیص دهی و گاهی شیر باش که گرگ ها را بترسانی در واقع دو گروه قادر به تغییر افکارشان نیستند : احمق ها و مردگان))

در دنیای مجازی منطقه وشهرمن یک عده با سوء استفاده از حس ناسیونالیستی  مردم اتهامی را میزنند و مردم هم بدون اینکه تحقیق کنند، این اتهام را میپزیرند

لیک بدون کج روی وخط خط کردن صفحه میرم سر اصل موضوع موضوعی که چندیست با به پا خواستن مسنجرهایی چون وات ساپ شکل دیگری بخود گرفته ودر واقع لعاب آن تعقییر کرده موضوعی بنام  (زیرآب زنی) در کوتاه ترین تعریف به معنای توسل به نیرنگ با هدف گرفتن مقام از کسی و یا راندن او از جایی و ترور شخصیت فرد خاطیست است

معمولا کسانی بیشتر چنین رویکردی دارن که درون خویش را تهی میدانند ومیخواهند این تهی بودنشان را بپوشانند این افراد شاید بتوانند مدتی خوشحال باشند که با استفاده از تهمت، دروغ، سخن چینی، بدگویی، دورویی و نفاق که رقیب را از میدان بدر کند ولی زینهار با خود نمی اندیشد که شاید روزی عام وخواص مردم اورا بشناسند ودر فضای مجازی ودر شهر مضحکه عموم گردد

آشغال هم باشید خاصیت بازیافت دارید بدین معنی که در شهرو دنیای مجازی هستن افرادی که دوس ندارن پیشرفت دیگران را مشاهده وجهت تشویش اذهان دست به تخریبهایی میزنند که نه یک فرد بلکه شهری را نشانه میگیرند تا بدین صورت حریفی یا مدیری را از میدان بدر کنند وبرایشان مهم نیست که جوانی از شهر خود بخاطر منفعت طلبی آقایان روی گردان وناامید شود از فعالیت برای شهر.مگر چندتا از جوانان شهر پس از سالها از پیدایش دنیای مجازی  وارد عرصه فعالیت شدند یا بدان دل بسته اند

چرا اگر فعال باشد حرف شنو و گوش بفرمان آقایان شاید بتواند در فضای مجازی ودر شهر از دید آقایان تاثیری داشته باشد لیک وانگهی اگر خود مختار باشد وراه خویش را برود ومنفعتی نیز برای آقایان نداشته باشد ویا خدای ناکرده به زعم آقایان جایشان را تنگ کند دیگر هیچ شهر که جای خود دارد باید خانواده اش نیز منتظر آماج حملات این آقایان باشد تخریب دروغ پردازی وتهمت متاسفانه در منطقه وبخصوص شهر من در مباحث نوشتاری بیشتر بچشم میخورد بدین صورت که در منطقه روزنامه نگاران ونویسنگان فعال اجتمایی وسیاسی زیادی داریم که بنا به سیاه نمایی های چند تن از همین حوزه در بین مردم متهم به بدبینی در منطقه وایجاد شکاف در بین مردم شدند با به پا خاستن برنامه وات ساپ وایجاد گروهای متعدد این رویه بیشتر بچشم میخورد عده ای با قرار دادن دوستان خود در یک گروه به شایعه پراکنی علیه عده ای دیگر مشغولند وتنها به قاضی میرن وبرخی مثال استعمار انگلیس شدند که تفرقه بنداز وحکومت کن که در گروه بحثی را باز علیه هم گروهان وانگهی در خاص به لاپوشونی وتعقییر عقیده به نحوی دیگرو برخی نیز در یک گروه بنا به منافع شخصیشان علیه کسانی ودر گروه بغلی طرفدار

متاسفانه رویه فوق به کررات مشاهده شده لیک مهمتر از همه مدیر گروه است که سریع آن را در خاص جذب خویش میکنند تا با کمک مدیر بتوانند به تخریب و کارشکنی خود ادامه دهند  در واقع :کسی که به قصد مچ گیری به نقد یک اندیشه یا رفتاری می پردازدقطعا از درک حقیقت عا جز خواهد بود

یاد جمله ای زیبا از شریعتی افتادم که میگوید در خنثی کردن توطئه ها کوتاه کردن دستهای ظاهری سودی ندارد چون آنها ابزاردستند و باید دستهای پنهان را کوتاه کرد  دستاهای پنهانی که علی ارغم فعالیت کنونی خویش در فضای مجازی دوس ندارن راه پیشرفت دیگران باز شود برخی بمن اعتراض دارن که چرا در شهر تشویش ایجاد میکنی ومطالب مغرضانه مینویسی لیک هرچه گشتم چیزی نیافتم خانواده و دوستانم نگرانند که نکند مرا پای محاکمه دولتی یا شخصی بکشانند باری دوستان گله وشکوه دارم از دوستی قدیمی بنام عبدالله اربابی که علی ارغم اختلافی یکساله اکنون پا را در مرحله ای گذاشته که احساس بدی دارم ودر پیامی در همین گروهکها مرا با بدترین الفاظ وتهدیها روبرو ساخته که تمامی اسناد موجود است و با دوره گردی ونشر پیام به گروها ودوستان سعی در انداختن من از چشم هم گروهان وبدبینی مشغول است فلذا تمامی اقوالی که از من بازگو میکند تماما به سمع حقیر از طرف همان شخص میرسد لیک میخواهم بدانم چرا مگر حقیر اینقدر خطرناکم برای منفعت شما؟بیش از یکسال است که بعد از شکست همسر شما در انتخابات وبلاگتان تعطیل است و با دست نهادن به وبلاگهای پاک شده وبا عناوینی مختلف وبلاگ فنوج پرس را منتصب کردین به اخوی ریس شورای وقت لیک دیدین خطر دارد وگران تمام میشود با عنوان زواری تعقییر ووقتی دیدین که کاری از پیش نمیبرین در پستی سراسر شرم آور وبدور از اخلاق تاختید به من وپدرم مگر من وامثال من مانع شهردار شدن شما شدیم یا افکار نشالیزم شما؟مگر من گفتم که چهار سمت شما در شهرداری مبدل شود به یک سمت با عنوان انبار دار؟ مگر من گفتم در انتخابات شکست بخورید لیک هم گروهان واتلاف شما بارها بشما متذکر شدن که رای ندارید کنار برید ولی شما هم خود رای نیاوردید وهم مانع مهرهای مثبتی چون آقای اسماعیل اربابی شدید بمن معترضید که چرا بحث بهداشت را در وبلاگم باز کردم وقصد انتقام جویی دارم این در حالیست شاید افرادی کورکورانه حرف شما را بپذیرد ونگاهی به وبلاگ نیندازد وصدق حرف شما را بپذیرد لیک مردم شهر همه شاهدند که در وبلاگ حقیر از امام جمعه فامیل نزدیک خودم گرفته تا فرماندار- شهردار- شورا- آموزش وپرورش- اداره آب وبرق وراه و.... همه نقد شدن مگر بهداشت در شهر چه گلی بر سرمردم زده که نقد نشود خدایم شاهد است که نزدیک 16مورد از محصولات تاریخ گذشته در سطح مغازهای شهر تا کارهای غیر بهداشتی دیگر عکس موجود دارم وفرستادن ولی نگذاشتم حرف بسیار است لیک تهدید اخیر شما وبی صاحب خواندن من حقیر را برآن داشت که جهت تنویر افکار عمومی منطقه (شهر که شما را به خوبی میشناسن) نکاتی را به عرض برسانم چرا دوست ندارید همشهریانی چون من پا به عرصه رسانه بگذارنذ وآن را در انحصار خود در آوردید شما دوس دارین تماما وبلاگها گوش بفرمان شما باشن دوس دارید بیشتر دیگران در معرض افکار شما باشن تا خودتان همانطور که چهره دیگری از جواد صادقی عزیز را درشهر بنمایش گذاردید خود رامقدم میدانید  چون یکسال پیشتر دست بکار شدید آنهم نه در جهت کمک به پیشرفت شهر برایمان مدرک بیاورید که شما در جهت پیشرفت شهر مطلب نگاشتین کجاست جز چند مورد تخریب که با برخورد لفظی در شهرداری مواجه شدین بحث عکس گرفتن از شخصیتهای شهر وخرد کردن معتمدین وخوانین شهر نمودید بیشتر مرا نهراسانید از تخریب وتهدید برخدای خود توکل کردم وراهم خویش ادامه میدهم لیک اگر شما کوچکترین نقطه ضعفی از من ونوشتهام علیه خود داشتید بی درنگ من در راهروی دادگستری بودم لذا بشما متذکر میشوم به رسم شهروندی دست از تخریب وخدشه دار کردن چهره حقیر بردارید وهمگام شوید با دیگر فعالان منطقه در جهت پیشرفت بلوچستان وبخصوص شهرمان فنوج دنبال تهدید و تخریبهای وات ساپی و وبلاگهای پاک شده وموهوم نباشید زیرا شما خدمتگذار مردم در نهادی هستین مردمی وبجای سنگ اندازی زیر پای شهردار جوان وتخریب وی با عناوین مختلف و مشوش کردن اذهان بعنوان کارمند به ایشان کمک کنید زیرا معتقدم هیچ نهادی واداره ای موفق نمیشود جز به خدمت خالصانه به مردم

قوام ریسی

نظرات (۱۷)

۱۴ مهر ۹۳ ، ۱۷:۵۳ اصحاب الشهدا
با سلام
پایگاه فرهنگی و اطلاع رسانی اصحاب الشهدا راه اندازی شد.
از همین جا دست دوستی و تقاضای همکاریمان را سویتان دراز میکنیم.
تمامی شهدای ناشناخته ی اطرافتان را با عکس زتدگی نامه وصیت نامه و گزارشات کلیه یادواره ها و در کل هرچیزی را که مربوط به شهدا جانبازان و ایثارگران می باشد را در اختیار ما بگذارید جهت انتشار
اجرتان با خدای شهدا
سلام دوست عزیزم قوام جان مطلبت توپ توپ بود درضمن پس این این عبدالله ارباب کلاه بردارخرفه ای است ماندونستیم
۰۴ مهر ۹۳ ، ۰۵:۲۲ شمیران پرواز
با عرض ســـلام

شرکت خدات مسافــرتی شمیــران پــرواز دارای مجوز و پروانه رسمی از اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان تهران می باشد. همچنین عضو انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی بوده که با هدف خدمت رسانی به هموطنان عزیز در زمینه انجام مسافرتهای گروهی و فردی داخلی و خارجی , رزرو هتل و بلیط و اخذ ویزا و برگزاری تورهای شاد و مفرح جهت شناساندن کشور عزیزمان به اتباع سایر کشورها با همکاری مجربترین پرسنل و دفاتر مسافرتی و افراد کاردان, فعالیت خود را آغاز نموده است .

تلفـکس : 24521765(021)
تلـفن : 26513378(021)
پشتیبانی 24ساعته: 09382223440


برای دریافت کد تخفیف سایت عدد 10 را به سامانه 10006572 ارسال فرمایید .


برای حمایت از خدمتگذارانتان لینک سایت ما را در وبلاگ خود قرار دهید .

با تشکر
با عرض سلام وخدا قوت
مدیر محترم : همه با هم وب سایت مرجع وبلاگی استان س وب موج وبلاگی غیرت ایرانی بلوچ حافظ خاک وطن را برگزار کرد لطفا برای پیوندن به این موج، متن موج را دروبلاگ خود منتشر نمایید /باسپاس وتشکر فراوان از حمایت شما وبلاگ نویس گرامی
http://baham91.ir/vdcd5j0f.yt0jz6a22y.html

سلام مهربونم
سپیدارم
مطالبت عالیه,دوست دارم ک اونا رو دوستامم بخونن و لایک و نشرش کنند...خوشحال میشم بیایی جامعه مجازی فیس کمپ (دارای مجوز از وزارت ارشاد)
*راستی,میتونی با یه تنظیم ساده ,تبلیغ وبلاگتم بجای حق امضات بزاری...
Facecamp.ir
و یا campchat.ir

اینم لینک شخصیمه(خوشحال میشم از این طریق عضو بشی):
http://facecamp.ir/signup/invited:cecca6029a01c83a75ead54899a535d7

فدامدات
۲۹ شهریور ۹۳ ، ۰۸:۵۲ دهقانی فرازچابهار

باز هم مهــر و شروع مــدرسه

بازهم مشق و حساب وهندسه

بازهم صدشوق خواندن دردلم

ریشه ی علم نشاندن دردلم

باز هــم آقـا معلــم در کلاس

میزند گل خنده ای ازجنس یاس

آه ای پیغمـبر دل هـای مـا

آب پاک و روشن گل های ما

ای به لب های تو نون والقلم

ای معلم معـدن جود و کرم

ازشـکوه علم تـو دل، جاودان

طفل دل ازشوق تو آمدبه جان

باغبان باغ علمی و کلام

بی تعارف ای معلم صدسلام

ناخدای کشتی علم وشعور

ای چراغ روشن ای دریای نور

میدهی توجان به جسم چون کویر

با کــلام روشنت آقــامــدیـر

بوسه های عشق مابردست توست

هستی ماازشکوه هست توست

می دهـد بابای خـــوب مدرسـه

شاخه شاخه گل به ما یک دو وسه

ای همیشه مهربان بابا سلام

صدتشکر ای صمیمی بامرام

آسمان علم امشب روشن است

وقت رزم علم با اهریمن است

پس لباس علم را برتن کنید

باغ ایران را گل وگلشن کنید

اقای عبدالله اربابی چرا زورت میاد نارحتی دیگه نمیتونید زمین خواری کنید چهل هکتار زمینهای اطراف فنوج رو به اسم خودتون زدید همه رو سند کردید فکر میکنید کسی خبر نداره زمینای رو هم که از شهرداری گرفتید رو یادت رفته به همین زودی زمینی رو که فروختی چرا اذهان عمومی رو خراب میکنید بسه این همه زمین دزدید ن ول کنید این مردم چیزی ندارند که بخواید به تاراج ببرید ول کنید بسه دیگه دروغ . مردم خودشون همه چیز میدونند.اون زمین رودخونه رو که شورای قبلی مصوب کرد به اسم خانواده تو رو یادت رفته اگر خانواده پروک نبودند دیر وقت سند زده بودید 15هزار متر درخواست سند دادید این که رودخانه و سد است کنار خوابگاه شهید رجایی این که مال همه مردم چرا میخواید این هم بدزدید بسه .... از خدا بترسید ..
با سلام
سایت تبادل لینک best-links.ir به دلیل محبوبیت بالا در نتایج گوگل و همچنین طراحی شده با الگوریتم های جدید گوگل در سال 2014 برای افزایش بازدید و رتبه شما شما دعوت به تبادل لینک رایگان می نماید. با ثبت لینک در این سایت بازدید وبلاگتان به صورت متوالی و پیوسته افزایش پیدا خواهد کرد. با ثبت لینک خود در این دایرکتوری لذت وبلاگ نویسی با بازدید بالا را تجربه کنید: http://www.best-links.ir
جناب نقطه سر خط
اگر یک کلمه از حرفای تو راست میبود الان با قماشت زاهدان در حال شکایت کردن از اینا بودید
این حرف های همش شانتاژ امثال شماست اقای عبدالله

چرا هم مسلکان شما در 10 سال فعالیتشون نتونستن جز چند خیابان جایی اسفالت بشه?

اسفالت شهرک و وسط شهر
بازگشایی خیابان پشت قلعه
احداث پارک های سرتنب و کلک

اینهایی تو یک سال فعالیتشون اندازه 10 سال شما کار کردن


حرف از زمین هم نزنید که کل فنوج میدونن چقد زمین به تاراج رفته
سلام آقا قوام ازمن بتو نصیحت خودتو قاطی این بازیا نکن کار خودتو بکن یادت هست سال قبل بهت گفتم عبداله در فضای مجازی به هیچکس رحم نکرده وبا کسی هم دوستی ندارد مگر با خود من دوست نبود حتی در جلسات زیادی باهم بودیم ولی منو کاشت تا جایی رسید که دنیای مجازی و وبلاگ نویسی را برای همیشه کنار گذاشتم خودش میداند من کیم تو جوان هستی اینده ات را وقف این مسایل نکن این مرد ابایی از چیزی نداره
سلا م از عملکرد یک ساله شوراها بنویس از کارهای که انجام داده اند از پولی که از این آسفالت مدرن یک رو کش آسفالت 45 میلیون تومان آسفالت سه کوچه شهرک 115 میلیون تومان از زمین خواری که چندین قطعه زمین به اسم این اون کرده اند از زمین کنار اداره پست زمین کنار شرکت تعاونی کلک وچندین زمین دیگر آقای قوام نگو که ازاینها خبر نداری آسفالت شهر فنوج با میثم محمدی و چهار تا کارگر کلکی بهتر از این هم نمیشه چر ا اینها را نمیزاری حتما خبر نداریاین آسفالتها را به این قشنگی که این همه پول براشون خرج شده نمیبینی واقعا برات متاسفم
آقایون ریسی و اربابی خسته نشدید از این پروپاگاندا بازی
خیلی جالبه مطالب بو دار و کنایه دار
شهروندای مهربونی که باهاتن و توی دنیای مجازی بر علیهت
امیدوارم،تو خراب کردن همدیگه توفیقی دست پیدا نکنید و کنار هم باشید نه جلوی هم
یه کم عرضه داته باش آقای وبلاگ نویس مطالب رو بزار
چرا پیام منو نمیزاری
پاسخ:
دوست من قرار نیست من چرت وپرتها وتبلیغات و اوهام تو وامثالهم رو بنمایش بزارم شماها به اندازه کافی تهمت وافترا وفحش دادین به هر عناوینی دیگه حناتون رنگی نداره در ضمن در خدمت خدمت من عرض کنم شغل من مدرک نمیخواد تخصص میخواد اینو همه میدونن در شرکت و دوستان برید بساطتتون رو یه جادیگه پهن کنید به اندازه کافی تاختید بهم بهتون قبل هم گفتم به پروبال من نپیچید ولی در عوض تهدید کردین وتخریب واقعیت اجتمایی ونقد رو باید پذیرفت
۱۷ شهریور ۹۳ ، ۱۰:۵۶ حسام نیکشهر
قوام محشر نوشتی باید بعضیا رو خوب ادب کرد تا بفهمند جوانان تازه کار شورشان خوب است
عالی بود قوام جان
سالگرد شوراها تمام شد
مطلبی در عملمرد یک ساله آنها بنویس
پاسخ:
چشم تو فکرشم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">